Categorieën
Actueel

Stuitende werking van mediation

[ECLI:NL:HR:2021:274 – stuitende werking van mediation]

Termijnen die verstrijken tijdens een mediationtraject kunnen die mediation danig onder druk zetten. Vanuit de praktijk is dan ook de behoefte voelbaar aan een stuitende werking van mediation; dat wil zeggen dat tijdens de mediation lopende termijnen worden ‘opgeschort’ tot het eind van de mediation.


Categorieën
Actueel

Buitencontractuele aansprakelijkheid accountant

[ECLI:NL:HR:2021:149 – buitencontractuele aansprakelijkheid accountant]

De Hoge Raad sprak zich al geruime tijd geleden (2006) in het bekende Vie d’Or-arrest uit over de aansprakelijkheid jegens derden van de accountant met wettelijke taken (art. 2:393 BW). Daarin bepaalde de Hoge Raad dat een accountant die  wettelijke taken  uitoefent, zoals bijvoorbeeld controle van de jaarrekening, daarbij in beginsel een zorgplicht jegens derden in acht heeft te nemen. De overweging daarbij is dat derden bij het nemen van beslissingen erop moeten kunnen vertrouwen dat het gepresenteerde beleid niet misleidend is.