Diensten

Ondernemingsrecht

Meijer’s adviseert over een veelheid aan juridische aspecten waarmee u als ondernemer te maken kunnen krijgen en helpt bij de implementatie in uw organisatie.

Hierbij kan gedacht worden aan keuze van rechtsvorm, verdelen van bevoegdheden, organisatiestructuur, financiering en beheer, bestuur en toezicht, bedrijfsovername, herstructurering, samenwerkingsvormen (joint ventures) en beëindiging.

Contractenrecht

Goede contracten zorgen voor structuur en rust. Meijer’s begeleidt u tijdens de onderhandelingen en verzorgt vastlegging van de gemaakte afspraken. Maar ook bij de beëindiging van een contract wijst Meijer’s u zo nodig de weg.

Hierbij kan gedacht worden aan algemene (in- of verkoop) voorwaarden, koop/verkoop overeenkomsten (van activa of aandelen), samenwerkingsovereenkomsten, distributieovereenkomsten, agentuurovereenkomsten, intentieverklaringen, overeenkomsten van opdracht, vaststellingsovereenkomsten en dergelijke.

Mediation

Voor het geval u betrokken raakt bij een geschil is het zaak om dit geschil zo snel mogelijk op te lossen. Dit kan u veel geld en energie besparen, maar zelfs uw zakelijke relatie met de ander redden. Mediation kan hierbij op constructieve wijze behulpzaam zijn als beide partijen daarvoor open staan. Meijer’s kan hierbij zowel zelf als mediator optreden, als ook u als partij bij de mediation begeleiden.